De Flower of Life of Levensbloem

 

De Flower of Life omvat en bevat de gehele Geometrie van de Schepping. Op verschillende plaatsen ter wereld is de Flower of Life vanuit culturen aangetroffen, maar een van de oudste exemplaren vind je terug in het Osirion in Abydos, Egypte.Dit oer Heilige plek is exact gesitueerd in het (mannelijk) hartchakra van het Hemistiche (Oud Egyptische) veld en heeft door de geschiedenis in een prominente rol gespeeld.

 

De Flower of Life symboliek vertaald de schepping op zich, omdat het symbolisch uitgebeeld is als bloem van een vruchtboom. Deze bloem draagt het zaad in zich, dat wanneer het de juiste voedingsbodem vindt, opnieuw kan uitgroeien tot een boom. Dit vertolkt ook de Oneindigheid en Creatieve Schepping die ieder in zich draagt. In de Flower of Life ligt alle Geometrie van waaruit de schepping opgebouwd is vervat.

 

Dat betekend dat het de Oorspronkelijke Geometrieën en Blauwdrukken van onze Hoogste Staat van Zijn  bevat welke in onze multidimensionale structuren vanuit onze Decentie vanuit de Bron vervormd geraakt zijn doordat we ons in steeds diepere velden van Dualiteit en Af gescheidenheid zijn gaan bevinden, door steeds diepere/lagere dimensies van Zijn heen.

 

Met als resultaat dat we vanuit ons 3D Bewustzijn weer terug mogen gaan groeien en bewust worden van onze Totale Oorspronkelijke Zijns staat. Gaandeweg in het Pad van ascensie weer in staat zullen zijn onze Oorspronkelijke Blauwdrukken weer in alle Multidimensionale velden die wij zijn te herstellen en verbinden aan elkaar.

 

Volledige Belichaming kunnen komen van ons overkoepelend 13D Bewustzijn of Monadisch Zelf, waarbij alle onderliggende 12 dimensies incl. het overkoepelend 13-voudig Bewustzijnsveld ook in 3D belichaamd zullen gaan worden.

 

 De Flower of Life is daarom ook een krachtig healing tool om steeds daar waar wij zijn in onze groei te helpen nieuwe lagen van Bewustzijn te openen, herstellen, helen en integreren. Tegelijkertijd kan het ondersteunen in de her-verbinding en nieuwe versmeltingen van reeds geïntegreerd en geopend Bewustzijn en de nieuwe lagen, lijnen, structuren en Bewustzijn wat aan getrild en getriggerd wordt door het Flower of Life symbool.

 

Daarbij wordt niet alleen in dimensies en energie velden gewerkt, nogmaals het omvat ons hele Multidimensionale Bewustzijn en dus ook onze fysieke structuren van cellen en DNA.

Dat betekend dat de Flower of Life ook daadwerkelijk oeroude velden van Bewustzijn op ons cel- en DNA niveau kan decoderen en herstellen en het Bewustzijn wat hierin ligt weer wakker kan maken.

 

Enkele van de Essentiele Coderingen of Geometrieën die in de Flower of Life vervat liggen: Vesica Pisces: Het ontstaan van de eerste splitsing in het Goddelijke Androgyne Bewustzijn wat zich reeds onderscheiden heeft van het AL: de Splitsing van Goddelijk mannelijk en Goddelijk Vrouwelijk in het eigen Bewustzijn op het hoogste Bewustzijnsniveau. Van hieruit (afhankelijk vanuit welk perspectief het bezien wordt) ontstaat de Tweelingstraal splitsing. Vanuit een ander goddelijk Perspectief bezien de op het hoogste niveau van bewustzijn de innerlijke afsplitsing van mannelijke en vrouwelijke energie.

 

Tegelijkertijd symboliseert de Vesica Pisces op weer een ander niveau de Heilige Drie eenheid: de weg terug van het opnieuw balanceren en versmelten van Goddelijk Mannelijk en Goddelijk Vrouwelijk in ons, waardoor we terugkeren in de staat van Androgyniteit.

 

Met andere woorden het: symboliseert ook het Heilig Huwelijk in ons waarnaar wij op weg zijn in onze Ascensie reis, helt helen en herstellen van zowel Mannelijke als vrouwelijke potentie waardoor de Gouden Horus geboren kan worden (ons Meesterschap bereikt kan worden vanuit de androgyne staat van Zijn).

 

Holy Trinity: De Heilige Drie eenheid is de volgende stap in de vorming van de Flower of Life. Afhankelijk van het perspectief betekend het geest, lichaam, verstand. Of vader, zoon en heilige geest. Of Goddelijk mannelijk en Goddelijk Vrouwelijk die versmelten tot het Androgyne. (ook wel gerepresenteerd door de verbintenis van de Tweelingstralen Isis en Osiris welke vanuit de versmelting met elkaar de Gouden Horus voort laten komen, oftewel: de Gerealiseerde Mens, Ascensie, verlichting!) 

 

Seed of Life: De 7 cirkels die de basis voor de Flower of life vormen staan symbool voor de 7 dagen van de Schepping. De 7 stadia van Creatie. Welke resoneren op je eigen ontstaan cellen in het perineum, en waar sinds het 11-11-’11 Portaal en aanverwante activatie’s op Universeel niveau de Seed of Life frequentie geactiveerd is, welke als Creatiekanaal dient om volledig embodyment, ook in fysiek cel- en DNA Bewustzijn binnen te brengen! 

 

The Egg of Life: wordt gevormd uit de eerste 7 cirkels van de Flower of Life en vertegenwoordigen de eerste 7 cellen van het ontstaan of de vorming van een nieuw organisme. Het zijn de cellen van een organisme die in de eerste uren na het ontstaan ervan gevormd worden. De Egg of Life is de basis voor de volgende geometrische patronen in de Flower of Life: de kubus en tetraëder (platonische lichamen) en de Merkaba (ster tetraëder).

 

De Fruit of Life: is het basispatroon of de blauwdruk van het ontwerp van elke atoom, moleculaire structuur, levensvorm en van alles wat bestaat. Het bevat de patronen van Metatron ’s kubus die de andere geometrische vormen of platonische lichamen  weer voortbrengt. Zoals de onderstaande vormen:  

De Tree of Life: Een concept wat het meest bekend is uit de Kabbala. De boom des levens die de ‘kaart’ is van de gehele schepping of Kosmologie.