Disclaimer & Algemene Voorwaarden

 

 1. Voor het volgen van de sessies, coachingstrajecten, workshops zijn een stabiele emotionele, mentale en geestelijke gesteldheid nodig. Ben je onder behandeling (geweest) bij een psychiater, psycholoog of andere professionele hulpverlener en is je toestand nog niet geheel stabiel of gebruik je nog medicijnen, geef dit dan aan voordat je een sessie, traject of workshop boekt. Het wil niet zeggen dat het Flowers of life niets voor je kan betekenen. Soms is er medeweten/ toestemming/ of overleg nodig met jou en je behandeld arts/specialist of huisarts. Gebruik je overmatig alcohol of drugs dan adviseren wij je geen sessie te boeken bij Flowers of life voordat dit probleem stabiel/behandeld is. Ook kun je dan niet in de gemeenschap verblijven.

 

2. Een consult, sessie, workshop kan nooit een medisch advies van een arts of een medisch deskundige vervangen. Consulten en/of workshops kunnen een belangrijke aanvulling zijn op weg naar genezing en heling. Adviezen vanuit de Flowers of life-consulten en coaches zijn niet bedoeld als vervanging voor reguliere behandelingen.

 

3. Flowers of life adviseert je het tijdig zoeken van professionele medische zorg nooit uit te stellen of al verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van (online) informatie.

 

4. Bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen word je geadviseerd contact op te nemen met de eigen (huis)arts en daarnaast met het Flowers of life voor holistische adviezen.

 

5. Flowers of life is niet aansprakelijk voor fysieke, materiële of immateriële schade ontstaan voor, tijdens of na consulten, sessies, workshops, heen of terugreis.

 

6. Er worden geen toekomst voorspellingen gedaan. Wel kan het zijn dat er toch, tijdens een sessie of workshop, informatie over jouw toekomst doorkomt. Dit betekent niet dat we hierop garantie geven.

 

7. Elke sessie, workshop heeft enkele uren tot weken tijd nodig om te integreren. Houd daarbij rekening met mogelijke uitwerkingen in je lichaam of in je geest. Uitwerkingen als bijvoorbeeld: spierpijnen, jeuk, puistjes, moeheid, kou, neerslachtigheid, boosheid, desoriëntatie, en/of een emotioneel verwerkingsproces. Heb je vragen hierover of blijft het te lang duren, neem dan gerust contact met ons op.

 

8. Indien je een foto meeneemt van een andere persoon, dien je daarvoor vooraf toestemming te vragen aan de persoon op de meegebrachte foto als het gaat om readings vragen, healing of meedoen aan een workshop. Als het gaat om een thema over jezelf dan hoef je vooraf geen toestemming te vragen.


9. Je beslist altijd zelf wat je met de informatie uit de consulten, sessies en workshops wilt doen binnen de privésfeer. Wil je de informatie op een andere wijze gebruiken (bijvoorbeeld op een website openbaar maken) dan kan dit alleen met goedvinden van het Flowers of life. Je dient hiervoor dus eerst contact op te nemen voor toestemming.

 

10. De informatie uit de consulten, sessies en workshops is persoonlijk en wordt door het Flowers of life niet aan derden verstrekt. Tenzij in overleg met de cliënt in zijn/haar belang. 

 

11. De therapeutische cupping massage is niet voor iedereen geschikt en is ook écht therapeutisch. Dit betekent dat je vooraf rekening moet houden met enige "bijwerkingen" die kunnen optreden en tot enkele dagen na de massage kunnen aanhouden. De huid wordt vacuüm getrokken om te doorbloeden. Hierdoor wordt bij een gezonde huid de huid na het verwijderen van de cup  rood. Echter hoe meer knopen, afvalstoffen. Hoe dieper de kleur kan worden: van dieper rood tot zwart.. Dit is niet erg en geeft vooral de indicatie dat deze afvalstoffen vrij zijn gekomen op die plek. Daarnaast kunnen ook jeuk, allergie of brandblaren voorkomen. Ik raad je aan om op die dag niet te douchen. Beter is nog voor de behandeling gedoucht te hebben.

 

a.Deze vorm van massage en sound therapie is niet geschikt voor (vrouwen) die zwanger zijn en voor mensen met ziekten als trombose. In sommige gevallen geldt dit ook bij diabetici en mensen met een hoge bloeddruk.


12. Vertrouwelijkheid: de naam, adres, inhoud van de sessie en andere persoonlijke gegevens als ook contact gegevens van klanten, worden door flowers of life gebruik voor het registreren van cliënten dossier. Cliënt gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Ook niet aan de opdrachtgever.


13. Garantie: Door de aard van haar dienstverlening en de nadrukkelijk inbreng van de cliënt bij de bewustwording en veranderingen geeft de flowers of life geen garantie voor succes of vooruitzichten op verbeteringen. De cliënt bepaalt zelf of en hoe snel hij/zij een verandering teweegbrengt. 


14a. Aansprakelijkheid: Mocht Yee Man Chan onverhoopt schade aanrichten aan gebouwen, goederen van de cliënt of lichamelijke letsel hebben veroorzaakt, dan geldt daarvoor eventuele aansprakelijkheid voor zover dat erkend en gedekt wordt. Door mijn verzekering tot de hoogt van het bedrag van de uitkering. En anders tot de hoogte van het bedrag dat met deze opdracht voor deze cliënt gemoeid is.


b. Yee Man Chan kan niet aansprakelijke worden gesteld voor directe of indirecte gevolgen van normaal of verkeerd of onoordeelkundig gebruik van door haar geleverde diensten en informatie.

Ook kan Yee Man Chan niet aansprakelijke gesteld worden voor gevolgschade. In alle hierboven niet genoemde gevallen beperkt de eventuele aansprakelijkheid van Yee Man Chan zich tot de hoogte van het bedrag dat men deze opdracht voor deze cliënt gemoeid is.


c. Yee Man Chan is niet aansprakelijk voor fysieke, materiële of immateriële schade ontstaan voor, tijdens of na sessies, of deelname aan een consult.


d. Yee Man Chan aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot verlies of schade die zou kunnen voorkomen uit het gebruik van informatie, links of richtlijnen op deze site.


e. Praktijk Flowers of Life is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade waaronder begrepen bedrijfsschade, schade aan goederen of personen ontstaan door de geleverde goederen of door verstrekte adviezen of toelichtingen dan wel enige schade ontstaan door ondeugdelijkheid van de geleverde goederen of onjuiste samenstelling van de geleverde goederen alles in de ruimste zin des woords. Onverminderd het vorenstaande is een eventuele verplichting van verkoper tot schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook, ten allen tijde beperkt, tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen.

 


15. Op al onze leveringen is Nederlandse recht van toepassing.

 

Website


Alle informatie op deze website, de links die daarin voorkomen zijn van algemene aard en worden niet verstrekt met enige garantie voor de bruikbaarheid of om te voorzien in de specifieke behoefte van enig individu.

Aanpassing aan de specifieke omstandigheden van een individu blijft uiteraard noodzakelijk. Lezers en gebruikers van de informatie zijn geheel zelf verantwoordelijk voor het nemen van de noodzakelijke acties met betrekking tot hun gezondheid en voor de consequenties van dergelijke acties of het nalaten daarvan.

De informatie, links of richtlijnen op deze site vormen geen specifiek of individueel  (gezondheid) advies, maar moeten door de gebruiker op voor hem geschikte waarde worden geschat. Het verdient aanbeveling om een gekwalificeerde arts in te schakelen met betrekking tot een individueel geval en adviezen hierover.

 


Annulering en betalingswijze

 

Als de afspraak niet door kan gaan, dien je deze tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen. Anders zal 50 % van de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

Het is mogelijk een live sessie om te zetten in een skype- of telefonisch consult (van dezelfde duur als de oorspronkelijk geboekte tijd).


*De consulten in mijn praktijk dienen na afloop contant betaald te worden. Pinnen is niet mogelijk. De bedragen voor een consult op afstand dienen vóóraf te worden overgemaakt.